بنر 1
بنر 2-1
BANNER3
حدود (1)
درباره ما

نمایه شرکت

تاریخچه گرین پت از یک گربه به نام "GREEN" منشأ گرفته است، در اینجا چیزی است که:
یک روز در سال 2009، یک بچه گربه به پای راستش آسیب زد، او در پله ها ضعیف و تنها است.خوشبختانه، با یک خانم خوب آشنا شد که یکی از بنیانگذاران تجارت گرین پت شد - خانم پان به تازگی برگشته است.
و گربه را آسیب دیده و تنها یافت.او با گربه صحبت کرد و در خانه اش را باز کرد: "سلام، بچه گربه، با من بیا!گربه میو میو کرد و به سمت خانه خانم پان رفت.

بیشتر

بستر گربه

بازار دوستداران حیوانات خانگی

اخبار

آخرین خبرها

استعلام